RTA kunngjor veibeskyttelse, transporttider og parkeringsplasser.

Dubai: Veitransport- og transportmyndigheten (Trafikkbevegelsesstyring og operasjonelle planer Handtering under offisielt og arlig Events Team) i samordning med Dubai Events Security Committee og Emaar, har kunngjort forberedelser for a styre trafikkbevegelsen for nyttarsarrangementet.

En velutdannet trafikkplan har blitt satt sammen for omradet, spesielt i Burj Khalifa-distriktet, sa RTA onsdag.

Maitha Bin Adai, administrerende direktor i Trafikk- og veibyra med ansvar for trafikkbevegelsesstyring og operasjonsplaner, handterer under offisielle og arlige hendelser, sa: «Alle offentlige transittmidler i Dubai vil bli overvaket gjennom Enterprise Control & amp; Command Center (EC3) av RTA. Senteret vil v re i direkte samordning med Main Traffic Lights Control Center og Operation Rooms of Dubai Police, Emaar. RTAs lag vil v re pa stedet, sa vel som kontrollsentrene.

«Planen bestar av fem pilarer som er orientert for a sikre en jevn trafikkflyt, og fokuserer pa RTAs kollektivtransportmiddel samt andre tjenester. Planen vil bli forvaltet i full samordning med politiet, Emaar og andre interessenter med sikte pa a gjore en felles innsats mot arrangementets suksess, fortsatte Maitha.

Forste soyle: Veibeskyttelse og timings.

Mohammad Bin Rashid Boulevard vil bli stengt mellom 17:00 og 20:00, nar parkeringsplassen er full. Innehavere av bestillinger pa Boulevard-omradet er palagt a ankomme for klokken 17.00.

Financial Center Street og Al Sukuk Street vil bli stengt kl 20.00. Al Asayel Street vil bli stengt, fra Oud Metha Street til Financial Center Street, som starter fra klokken 16.00 for eksklusiv bruk av offentlig transport og beredskapsbiler.

Al Sa’ada [Happiness] Street vil bli stengt som folger:

• Klokka 18.00: Lukking av krysset mellom Al Murooj Rotana og Burj Khalifa og tunnelen.

• 8:00: Lukking av Emirates Towers kryss.

«Disse nedleggelsene vil bli gjort gjennom RTAs operasjonelle lag pa stedet pa alle steder og vil v re utstyrt med den nodvendige logistikken for nedleggelsesoperasjoner i samarbeid med Dubai-politiet,» sa Maitha.

«Metro-rytterne kan v re oppmerksom pa at Burj Khalifa stasjon vil bli stengt kl. 22.00, og to krysspunkter vil bli spesifisert for fotgjengere for a krysse Shaikh Zayed Road i n rheten av metrostasjonen Burj Khalifa og Business Bay metrostasjon. Kryssingen vil bli gjennomfort under tilsyn av politimenn og RTAs operasjonelle team for a sikre en ordentlig kryssing av Shaikh Zayed Road og avverge jaywalkers, «la hun til.

Andre soyle: Offentlig transporttjeneste.

Maitha sa at 170 busser ville bli operert for a lofte besokende fra arrangementet til utsiden, spesielt til t-banestasjonene for a lette deres utgang. Denne busstjenesten vil v re gratis for a pendle offentligheten pa bestemte ruter som folger:

• 90 busser pa Sheikh Zayed Road i retning av Financial Center for a lofte publikum fra Burj Khalifa metrostasjon til Al Jafiyia stasjon og Mankhool bonn.

• 20 busser pa Shaikh Zayed Road pa vei til Abu Dhabi for a lofte ryttere fra Burj Khalifa metrostasjon til Noor Islamic Bank tunnelbanestasjon.

• 35 busser for a lofte ryttere fra Financial Center Street til parkeringsplassene Al Wasl Club, Jafiliya og Deira City Center.

• 20 busser pa Financial Center Street for a lofte ryttere til parkering av Al Jafiliya Station og Al Mankhool bonn.

• 5 busser for a lofte ryttere i n rheten av Dubai vannkanal til metrostasjonen Noor Islamic Bank.

Maitha forventet at rundt 23 100 ryttere ville bli loftet i lopet av avgangstidspunktet, mellom midnatt og 4:00.

Tredje soyle: Ekstra parkeringsplasser og drosjetjenester.

Rundt 4000 parkeringsplasser utenfor arrangementet vil bli gitt til offentligheten for bruk nar de flyttes fra og til stedet av arrangementet gjennom pendlerbusser som er i drift som folger:

Drosjer forventes a utgjore ca 18.000 turer i lopet av hendelsen lofte ca. 38.500 passasjerer.

Fjerde soyle: T-bane og trikk.

Den rode linjen vil v re operativ fra kl. 05.00, Green Line fra 5.30 pa sondag 31.12.2017 og fortsette a lope til kl. 01.00 tirsdag 02.01.2018 for a legge til rette for innreise og utreise til publikum til arrangementet . Det projiserte nummeret til t-bane- og trikkfeltene er som folger:

Femte soyle: Retningsskilt og intelligente trafikksystemer.

«RTA vil gi 62 retningsbestemte signaler som forer til den alternative parkeringsplassen som er nevnt. Skilt vil ogsa bli installert for bruk av interne veier pa Business Bay som forer til Shaikh Zayed Road og Al Khail Road for a lette presset pa Financial Center Street. Sixty seven signaler vil bli installert for a lede offentligheten i Burj Khalifa-distriktet for a lette fotgjengers bevegelse til og fra arenaen, sier Maitha.

«Lyssignaler pa Financial Center Street og Mohammad Bin Rashid Boulevard vil bli overvaket under ulike toppetider i samordning med Emaar Control Room. Virtuelle meldingsskilt vil bli brukt til a varsle trafikanter nar lukking er gjort og lede dem til alternative parkeringsplasser som tilbys.

«Fotgjengerbroer pa Dubai Water Canal vil bli stengt, samt tilhorende heiser, for offentlig sikkerhet. Gagaten pa Shaikh Zayed Road over vannkanalen vil ogsa bli stengt, «la Maitha til.

RTA, Dubai Police og Emaar vil drive en felles tjeneste for a svare pa henvendelser om detaljene i den planlagte planen via sosiale medier. Publikum kan ogsa gjore henvendelser via RTAs gratisnummer (8009090). Fellesskapsmedlemmer oppfordres til a v re mer talmodige, observere veiledning fra RTA og politipersonell, og brukte alternative veier som vist i retningsskiltene.

1. Hva er det forventede antallet ryttere for offentlig transport under nyttarets arrangement i Emiratet?

Om lag 2.000.000 ryttere forventes a bruke kollektivtransportmidler i arets arrangement, sammenlignet med 1.793.691 ryttere loftet i fjor.

2. Hva er de nye prosedyrene for dette aret?

Basert pa erfaringene fra i fjor har en integrert plan blitt kartlagt for a flytte publikum fra hendelsesstedet til sine destinasjoner pa emiratet som folger:

• En ekstra adskilt fotgjengerovergang vil bli etablert pa Shaikh Zayed Road i n rheten av Business Bay Station for a legge til rette for bevegelsen fra og til den andre siden av veien slik at det vil v re to midlertidige tvers pa Shaikh Zayed Road.

• Ytterligere retningssignaler vil bli gitt for a informere publikum om alternative parkeringsspor og veileder fotgjengere til de tilgjengelige transporttjenestene ved avgangstidspunktet.

• Bussene blir bedre fordelt for a lette loftingen av ryttere til deres destinasjoner (Shaikh Zayed Road og Financial Center Street).

• Bruke Al Asayel Street (New Bridge) ved avreise fra Financial Center Street til Jebel Ali.

3. Tips eller retningslinjer for trafikanter.

• Bruk offentlig transport for a fa tilgang til arrangementet.

• Bruk alternative ruter i henhold til de angitte retningskiltene.

• V r talmodig, samarbeidsvillig og folg instruksjonene fra RTA og Dubai Police personell.

• Kjoretoy bor ikke parkeres pa gatene rundt arrangementets sted, spesielt pa Shaikh Zayed Road og Al Khail Road, for a opprettholde trafiksikkerheten og apne vei for nodfordeler.

• Personer som har reservasjoner pa Boulevard eller pa Dubai Mall ma ankomme for klokken 17.00.

4. Hva er RTAs rolle i New Years event?

• Streamline trafikken for a redusere overbelastning i omradet som folger:

• Gi offentlige busser til a lofte publikum.

• Kontinuerlig drift av t-banen pa nyttarsaften.

• Gi alternative parkeringsplasser og offentlig transport fra og til arrangementet.

• Gi retningsbestemmelser for trafikanter (bilister og fotgjengere)

• Overvak alle veikryss og veinettet i Emirat og kontroll trafikksignaler for a stromlinjeforme trafikkstrommen.

• Gi midlertidige fotgjengeroverganger pa Shaikh Zayed Road for a legge til rette for offentlig utgang.

Categories: articles


Hilsener! Vil du spille i det beste kasinoet? Vi samlet det for deg. Spill her nå!